Zen Dobry

Zen Dobry - biuletyn wydawany przez sanghę.

Zen Dobry - biuletyn sanghi Kanzeon powstały z inspiracji Roshi Małgosi i Andrzeja Getsugena Roshi, tworzony siłami wszystkich członków sanghi. Piszemy w nim o tym co dzieje się w sangdze, o tym czym sangha żyje, co nas porusza. Przywołujemy teksty buddyjskich mistrzów, dzielimy się przemyśleniami, poezją, malarstwem, rysunkami, zdjęciami. Maleńką redakcję Zen Dobry tworzą Celina Czarnecka i odpowiedzialny za szatę graficzną Krzysztof Klemiński.

Zen Dobry

Timber by EMSIEN-3 LTD