ŚpiewySERCE SUTRY DOSKONAŁEJ MĄDROŚCI
MAHA PRAJNIA PARAMITA


Bodhisattwa Współczucia,
zagłębiony w medytacji Doskonałej Mądrości
Maha Prajnia Paramita,
ujrzał jasno pustkę pięciu
formujących nas skandh
i uwolnił się od wszelkiego cierpienia.


Wiedz zatem:
forma rodzi się z pustki,
pustka jawi się jako forma.

 

Forma jest pustką,
a pustka jest formą.


Emocje, wrażenia, myśli, pragnienia -
to co wiemy, czujemy i chcemy
także jest puste.


Wszystkie zjawiska są przejawami pustki;
będąc puste nie powstają i nie giną,
nie rosną i nie maleją,
nie są skalane, ani czyste.


Stąd w pustce nie ma formy:
nie ma uczuć, wrażeń, myśli, pragnień,
ani woli i świadomości;
nie ma oka, ucha, języka, ciała, umysłu;
nie ma barwy, dźwięku, zapachu, smaku,
dotyku i postrzegania;
nie ma wiedzy, ani też niewiedzy;
nie ma starości i śmierci, ani ich kresu;
nie ma cierpienia, jego początku i końca,
ani ścieżki wyzwolenia;
nie ma poznania, osiągania,
ani nieosiągania.


Gdy umysł jest wolny od iluzji i lęku,
Bodhisattwa Współczucia
zagłębiony w Doskonałej Mądrości
osiąga Nirwanę.


Dzięki Prajni Paramicie
wszyscy Buddowie Trzech Swiatów
przeszli, przyszli i obecni
osiągają najwyższe, całkowite Oświecenie
Annutara Samjak Sambodhi.

 

Głoś więc Wielką Dharani
promieniującą, niezrównaną mantrę,
która koi wszelkie cierpienie
wiodąc nas na drugi brzeg:


GATE GATE PARAGATE
PARASAMGATE BODHI SWAHA!


 

JEDNOŚĆ WZGLĘDNEGO I ABSOLUTNEGO

SANDOKAI

 

Dharma wielkiego mędrca Indii
przenika z umysłu wprost do umysłu
na wschód i zachód, północ i południe

 

Wśród ludzi są mędrcy i głupcy
ale wielka droga jest jedna dla wszystkich

 

Tajemne źródło bije zawsze jasne i czyste
jego dopływy rwą przez ciemność

Z przywiązania do form
rodzi się pierwotne złudzenie,
ale doznanie absolutu
to jeszcze nie oświecenie.

 


Nasze zmysły, ich obiekty i wrażenia
zachowując odrębność
funkcji i umiejscowienia
dopełniają się i przenikają
stapiając w jeden strumień doświadczenia.

 

Ogień jest gorący, wiatr wieje,
woda jest mokra, ziemia twarda
oczy widzą, uszy słyszą,
nos czuje, język smakuje,
każde z osobna i wszystkie razem
jak liście jednego drzewa.

Liście i drzewo,
wszystkie formy, ich funkcje,
czas, przyczyna i skutek
wywodzą się z Wielkiej Jedności
i do niej powracają,
jak dziecko do matki.

 

Co światło rozróżnia
na wielkie lub małe
głośne i ciche,
dobre lub złe,
to ciemność wszystko zrównuje.

W ciemności kryje się światło
lecz go nie szukaj,
W świetle kryje się ciemność
lecz jej nie zgłębiaj.

 

Względne i Absolutne,
nie będąc jednym
nie są też dwoma
jak stopy marszem połączone
lub jak pudło i wieko
złożone,
albo jak dwie strzały,
które się w powietrzu spotkały.

 

Aby pojąć prawdę,
słuchaj bez osądzania,
nie kieruj się żadnymi kryteriami
bo nie dojrzysz Wielkiej Drogi
pod własnymi stopami.

Idąc Wielką Drogą nie zbliżasz się
ani nie oddalasz ;
nie ma tu celu, ani osiągania

 

Jeśli tego nie widzisz
to góry i rzeki dzielą Cię od Prawdy
i błąkasz się w krainie złudzeń.

 

Z szacunkiem zwracam się do tych,
którzy pragną oświecenia;
nie traćcie czasu
nocą ni dniem!

 

 

 

ENMEI JUKKU KANNON GYO

 

Kanzeon

KAN DZE ON
NA MU BUTSU
JO BUTSU U IN
JO BUTSU U EN
BUP PO SO EN
DZIO RAKU GA DZIO
CIO NEN KAN DZE ON
BO NEN KAN DZE ON
NEN NEN DZIU SIN KI
NEN NEN FU RI SIN

 

 

GATHA PRZEKAZUJĄCA ZASŁUGI

Niech moja miłość obejmie moich przyjaciół, moich wrogów i całe społeczeństwo
oraz mnie samego i wszystkie istoty w trzech światach
za dobro, które dla mnie uczyniły.
Oby wszyscy podążający Drogą Miłości wzmacniali się, wzbogacali i radowali.
Oby cierpienie oczyściło ich z wszelkiego zła.
Oby korzystali z dobrodziejstw pokoju.
Obyśmy wszyscy uwolnili się od Samsary I odrodzili w Czystej Krainie.
Wszyscy Buddowie poprzez czas i przestrzeń
Wszyscy Bodhisattwowie Mahasattwowie
Maha Pradżnia Paramita

 

 

SHO SAI MYO KICHIJO DARANI

Dharani oddalająca nieszczęście

NO MO SAN MAN DA MOTO NAN
OHA RA CI KOTO SIA SONO NAN
TO DZI TO EN GJA GJA GJA KI
GJA KI UN NUN SIU RA SIU RA
HARA SIU RA HARA SIU RA
CISIU SA CISIU SA CISIU RI
CISIU RI SOŁA DZIA SOŁA DZIA
SEN CI GJA SIRI EI SO MO KO

 

DAIHI SHIN DARANI

Dharani Wielkiego Współczucia

NAMU KARA TAN NO TORA JA JA NAMU ORI JA
BORJO KI CI SIU RA FUDZI SATO BO JA MOKO
SATO BO JA MO KO KJA RUNI KJA JA EN SA HARA
HA EI SIU TAN NO TON SIA NAMU SIKI RI TOI MO ORI
JA BORJO KI CI SIU RA RI TO BO NA MU NO RA KIN
DZI KI RI MO KO HO DO SIA MI SA BO O TO DZIO SIU
BEN O SIU IN SA BO SA TO NO MO BO GJA MO HA DE
CIO TO DZI TO EN O BO RJO KI RJO GJA CI KJA RJA
CI I KIRI MO KO FUDZI SA TO SA BO SA BO MO RA
MO RA MO KI MO KI RI TO IN KU RJO KU RJO KE MO
TO RJO TO RJO HO DZIA JA CI MO KO HO DZIA JA CI
TO RA TO RA CIRI NI SI?U RA JA SIA RO SIA RO MO
MO HA MO RA HO CI RI I KI I KI SI NO SI NO ORA SAN
FURA SIA RI HA DZA HA DZA FURA SIA JA KU RJO
KU RJO MO RA KU RJO KU RJO KI RI SIA RO SIA RO
SI RI SI RI SU RJO SU RJO FUDZI JA FUDZI JA FUDO
JA FUDO JA MI CIRI JA NORA KIN DZI CIRI SIUNI NO
HOJA MONO SOMO KO SIDO JA SOMO KO MOKO SIDO
JA SOMO KO SIDO JU KI SI?U RA JA SOMO KO NORA
KIN DZI SOMO KO MO RA NO RA SOMO KO SIRA SU
OMO GJA JA SOMO KO SOBO MOKO SIDO JA SOMO
KO SIAKI RA OSI DO JA SOMO KO HODO MOGJA SIDO
JA SOMO KO NORA KIN DZI HA GJARA JA SOMO KO
MO HORI SIN GJARA JA SOMO KO NAMU KARA TAN
NO TORA JA JA NAMU ORI JA BORJO KI CI SIU RA
JA SOMO KO SITE DO MODO RA HODO JA SO MO KO

 

WIERSZ SKRUCHY

kentan nauczyciela

 

Całą złą karmę gromadzoną przeze mnie od dawna
Wskutek mojej chciwości, gniewu i niewiedzy, które nie mają początku
Zrodzoną z mego ciała, ust i myśli
Teraz wyznaję ze skruchą.

 

 

WIERSZ KESA

po porannym zazen

 

Bezmierna jest szata wyzwolenia
Bezkształtne pole dobrodziejstwa
Noszę nauki Tathagaty
Wyzwalając wszystkie odczuwające istoty

 

4 ŚLUBOWANIA

po mowie dharmy i po wieczornym zazen


 

Niezliczone istoty ślubuję wyzwolić.
Niewyczerpanym pragnieniom ślubuję kres położyć.
Niezmierzone Bramy Dharmy ślubuję przeniknąć.
Niezrównaną Drogę Buddy ślubuję osiągnąć.

 

GATHA OTWIERAJĄCA SUTRĘ

przed mową dharmy

 

Dharmę, nieporównywalnie głęboką i tajemniczą,
Napotkać trudno, nawet przez milion eonów.
Teraz widzimy ją, słuchamy jej, przyjmujemy i zachowujemy.
Obyśmy w pełni urzeczywistnili prawdziwe znaczenie Tathagaty.

 

GATHA WIECZORNA

Dzikido na koniec dnia

 

Pozwólcie, że przypomnę z szacunkiem,
Życie i śmierć to sprawa najwyższej wagi.
Czas biegnie szybko, okazja zostaje stracona.
Przebudź się, przebudź się! Bądź uważny!
Nie marnuj swojego życia.