Kim jest ten, kto nie widzi?

Bernie Roshi Glassman


Kim jest ten, kto nie widzi?


Przeczytałem ostatnio świetną książkę pt. „And There Was Light” („Było tam Światło”). Jest to autobiografia Jacques’a Lusseyrena, który był niewidomym bohaterem francuskiego ruchu oporu. W wieku lat ośmiu stracił całkowicie wzrok. Kilka tygodni później uświadomił sobie, że do momentu kiedy stał się całkowicie niewidomy był już niewidomy, że właśnie teraz w końcu widzi. Zanim stracił wzrok, wszystko na co patrzył, widział poprzez swoje koncepty i idee. Znał nazwy. Jeżeli zobaczył drzewo, wiedział, że jest to dąb albo sosna. Widział je poprzez swoje koncepty. Nagle, po tym gdy stracił wzrok, uświadomił sobie, że to nie było widzeniem. Stało się tak, ponieważ tracąc wzrok wszedł w stan „nie wiem”. Był w stanie „nie wiem”, w którym nie był przywiązany do żadnych konceptów na temat tego co mówił, że widzi.
W tym stanie mógł czuć wibracje. Mógł słyszeć szelest wiatru i skrzypienie drzew, oddech ludzi. Słyszał dźwięki wszechświata. Buddyjski Bodisatwa Współczucia ma różne imiona. Jednym z nich, znanym wielu jest Kanzeon. „Kan” oznacza głęboką kontemplację. Głęboką kontemplację dźwięków. „Ze” to Ziemia. Kanzeon to głęboka kontemplacja dźwięków Ziemi i świata.
Nazywam to byciem świadkiem. Jacques Lusseyren wrzucony został w stan „nie wiem”, w stan bycia świadkiem. Było to dla niego całkowicie nowe, wspaniałe doświadczenie. W książce opowiada o tym jak zamierza łączyć się z rzeczami. Nie koniecznie znał nazwy. Ale chciał łączyć się z rzeczami. Czuł, że będzie wypełniony miłością i światłem. Będzie rozumiał. Uchwyci świat w zupełnie inny sposób niż żyjąc do tej pory. Czuł, że będzie w końcu widział.
W swoim życiu spotkał wielu tzw. niewidomych. Stwierdził, że połowa z nich miała podobne doświadczenie jak on. Druga połowa nadal trzymała się swoich konceptów. Oni nie mieli wizji patrzenia na rzeczy i nie wiązania ich ze swoimi konceptami. Dlatego czuli się niewidomi. On czuł, że w końcu może widzieć.
Kim jest więc niewidomy? Zostawiam nas z tym pytaniem.

Tłumaczenie: Sabina Steckiewicz

Timber by EMSIEN-3 LTD