Genno Roshi 

Urodziła się we Francji i większą część swojej młodości spędziła w Paryżu. Skończyła studia historyczne na Sorbonie, po których pracowała w Paryskich galeriach i muzeach.

 

W 1978 roku rozpoczęła swą wielką podróż przez Stany Zjednoczone, Meksyk, Amerykę Środkową do Indii i Nepalu, gdzie po raz pierwszy spotkała nauki Buddy. Wtedy też rozpoczęła swoja praktykę buddyjską w tradycji tybetańskiej.

Po powrocie do Paryża w 1982 roku spotkała się z mistrzem zen - Genpo Merzelem Roshim, - wówczas Sensei, który stał się jej właściwym Nauczycielem. Przez następne 10 lat praktykowała pod jego kierunkiem i w 1992 roku otrzymała od niego Przekaz Dharmy. Jest pierwszą spadkobierczynią mistrza zen Dennisa Genpo Roshiego.

 

W 1994 roku utworzyła własną grupą praktykujących zen pod nazwą Dana, która ma swoją siedzibę w Montreuil, pod Paryżem.

Od ok. 1987 roku regularnie przyjeżdżała do Polski i wspólnie z ówczesną wtedy jeszcze Sensei Małgorzatą Braunek prowadzi odosobnienia w górach pod Jelenią Górą.

16 stycznia 2005 roku, Soten Genpo Roshi dał swojej następczyni Catherine Genno Pages inka oraz tytuł Roshi.

Sangha Genno Roshi nosi nazwę Dana Sangha (International), a jej ośrodek znajduje się w Montreuil, na przedmieściach Paryża. Odbywa się tam regularna, codzienna praktyka, warsztaty i sessiny. Dłuższe sessiny odbywają się np. w Jurze Francuskiej, wcześniej w Normandii.

W lipcu 2004 r. Genno Roshi dokonała przekazu dharmy Amy Hollowell (mieszkającej w ośrodku w Mountreuil), a w lipcu 2005 r. Frankowi De Waele (z Belgii).

Sensei Frank de Waele ma obecnie swoje własne ośrodki w Gencie (Gandawie), Brugii i Antwerpii.


http://www.dana-sangha.org/