Etykieta zendoCISZA

 

W czasie całego okresu zazen zachowujemy ciszę. Prosimy pamiętać o wyłączaniu telefonów komórkowych.

 

WEJŚCIE DO ZENDO

 

Przed kolejną rundą zazen wchodzimy dopiero w czasie szybkiego kinhin praktyka szybkiego marszu. Szybkie kinhin rozpoczyna się około 5 minut przed rozpoczęciem następnej rundy zazen. Można też zaczekać do gongu kończącego kinhin i dopiero wtedy wejść (patrz: “miejsce do siedzenia”). Nie wchodzimy po trzecim gongu, ani po wejściu nauczyciela.

 


MIEJSCA W ZENDO

 

Osoby, które wchodzą na kolejną rundę zazen, prosimy by po skończeniu się szybkiego kinhin (szybkiego marszu) ustawiły się przy wejściu do zendo z rękami w gassio (ręce złożone jak do modlitwy). Tutaj należy zaczekać, aż wszyscy w zendo ustawią się przy swoich miejscach. Po gongu, należy wyszukać wolne miejsce, podejść do niego i zrobić pokłon do maty i pokłon do zendo. Wtedy można usiąść. Jeśli nie ma wolnych miejsc, należy poczekać przed wejściem do zendo, aż Dzikido (osoba uderzająca w gongi) wskaże miejsce do siedzenia.


DOKUSAN - indywidualna rozmowa z Roshi

INTERVIEW - rozmowa indywidualna z Hoshi

 

Na Dokusan zapisujemy się na liście wywieszonej w korytarzu na tablicy i w takiej kolejności wchodzimy na rozmowę indywidualną z nauczycielem lub Hoshi.

Sygnałem na Dokusan lub Intervieuw jest dzwonek Roshi lub Hoshi.

 

OPŁATY

 

Osoby, które nie płacą składek, prosimy o pozostawienie datków w miseczce, w przedpokoju, na pokrycie kosztów utrzymania Zendo.