WskazaniaTRZY CZYSTE WSKAZANIA

 

1. Ślubuję nie czynić zła

2. Ślubuję czynić dobro

3. Ślubuję wyzwolić wszystkie czujące istoty

 

DZIESIĘĆ WAŻNYCH WSKAZAŃ

 

1. Ślubuję szanować wszelkie życie, ochraniać je i wspierać

2. Ślubuję szanować własność i prawa innych

3. Ślubuję postępować wobec innych etycznie i wspaniałomyślnie

4. Ślubuję mówić prawdę, dając świadectwo temu co jest

5. Ślubuję nie być odurzonym, być świadomym i zachowywać jasność umysłu

6. Ślubuję powstrzymać się od oceniania i krytykowania innych

7. Ślubuję nie wywyższać siebie i nie poniżać innych

8. Ślubuję zawsze być hojnym i szczodrym, szczególnie jeśli dotyczy to Dharmy

9. Ślubuję każdego dnia doceniać dar życia i cieszyć się nim

10. Ślubuję dzielić się Trzema Klejnotami - Buddą, Darmą i Sangą ze wszystkimi istotami w Trzech Światach