Literatura•    Yasutani Roshi “8 podstaw buddyzmu zen”

•    Genpo Roshi “Oko nigdy nie śpi”

•    Roshi Suzuki “Umysł zen, umysł początkujacego”

•    D. Scott “Wprowadzenie do buddyzmu zen”

•    Bernie Glassman ” Infinite circle”

•    Dogen “Elementarz zen Soto”

•    Shuryu Suzuki “Nie zawsze tak”

•    Namczei Norbu “Dzogczen”

•    Czogiam Trungpa “Wolnosc od duchowego materializmu”

•    Maezumi Taizan “Istota praktyki Zen. Doceń swoje życie”

•    Genpo Roshi "Wielki Umysł, Wielkie Serce"

 

•    Stephen Batchelor "Wyznania buddyjskiego ateisty"