Bernie Tetsugen Glassman RoshiRoshi Bernie Glassman urodził się w 1939 roku w Nowym Yorku. Jego rodzice byli emigrantami z Europy wshodniej.

Ukończyl brooklińską Politechnikę. W latach 60-ych rozpoczął pracę jako inżynier w Kalifornii u McDowela-Douglasa, jako współorganizator bezzałogowych lotów na Marsa. W 1967 roku rozpoczął swoje studia zen u Maezumiego Roshiego, założyciela ośrodka zen w Los Angeles.Pobierał nauki także u innych słynnych, japońskich mistrzów zen. W 1976 roku został pierwszym spadkobiercą Dharmy Roshiego Maezumiego. W 1980 roku założył swoją własną wspólnotę zen w Nowym Yorku. Jego praca była skoncentrowana wokół akcji społecznych i łączeniu praktyki zen z codziennym życiem.

 

Bernie Glassman założył The Greystone Mandala, organizację wspierającą sieć wspólnot działających w oparciu o wartości buddyjskie na rzecz najbardziej potrzebujących, świadcząc między innymi różne usługi w pd-zach Yonkers (piekarnie, noclegownie, pomoc medyczną it.p.). W 1995 roku otrzymał Inka od swojego nauczyciela i od tego czasu znany jest wszystkim jako Roshi Bernie.

 

W styczniu 1994 roku, podczas prowadzenia odosobnienia Dawania Świadectwa w Waszyngtonie, Roshi Bernie Glassman postanowil stworzyc Zakon Pokoju (Zen Peacemaker Order). Projekt ten rozwinął się jako międzynarodowa Wspólnota Pokoju. Wspólnota Pokoju skupia się na integracji praktyk duchowych z praktycznymi działaniami społecznymi. Od 1996 roku w ramach działań Wspólnoty organizowane są co roku medytacje oświęcimskie.

www.zenpeacemakers.org/

www.auschwitzretreat.org

www.greystonbakery.com/glassman.html

www.zenpeacemakers.org/images/peter/wisdom1999/teachers.html
www.zenpeacemakers.org/images/peter/wisdom1999/bernie.html