Wielki umysłTo metoda opracowana i nauczana przez Genpo Roshiego, znanego amerykańskiego mistrza zen. Służy odkrywaniu pełni życia i doświadczaniu „Wielkiego Umysłu”, czyli umysłu przekraczającego ego. Jej celem jest uczenie, jak integrować życie osobiste i rozwój osobisty z rozwojem duchowym. Odkrywczość tej metody polega na łączeniu zachodniej psychologii z filozofią i duchowością Wschodu. Big Mind korzysta z technik psychologii Gestalt (Voice Dialogue) i psychologii głębi, która zakłada, że w każdym człowieku istnieje co najmniej parę podosobowości.